CBD jako přírodní alternativa při léčbě deprese?


akneDeprese je závažná dlouhotrvající porucha psychiky projevující se pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Nemocný většinou pociťuje úzkosti, osamocenost, pocit bezcennosti či viny, málo sebedůvěry atd.. Projevy deprese a to od mírných až těžkých stavů vykazuje až 31% populace z toho 7% je klinicky závažných. Jedná se o velice závažnou až život ohrožující nemoc. Deprese se většinou léčí antidepresivy v kombinaci s psychoterapií.

Jak působí CBD při léčbě deprese? 

Funkce CBD při léčbě deprese je spojená se serotoninem. Serotonin je biologicky aktivní látka, která má při léčbě deprese opravdu velký význam. Serotonin ovlivňuje náš nervový systém, především naše emoce. Nedostatek serotoninu je jednou z možných příčin deprese. Dnešní antidepresiva fungují jako inhibitory jeho vstřebávání a v mozku ho tak zůstává větší dostupné množství.

CBD je agonistou (souhlasně působící) 5-HT1A, což je receptor,  který uvolňuje serotonin do těla. 

CBD také pozitivně působí na tvorbu novým mozkových buněk. Neschopnost tvořit nové mozkové buňky je spojována se sebevražedným chováním, a proto CBD a jeho schopnosti podpořit růst nových mozkových buněk by tedy znamenalo obrovský pokrok v léčbě klinické deprese.

Přestože výzkum propojení mezi CBD a mozkem má před sebou ještě dlouhou cestu, je evidentní, že jde o slibnou přírodní alternativu klasické medikace. Někteří dokonce tvrdí, že výsledky výzkumu jsou podobné výsledkům běžných léků na depresi, ovšem bez nepříznivých vedlejších účinků, což je hlavně vznik závislosti a nutnost neustálého zvyšování dávek.

Gains.cz - Klárka a Dan 

NajduZboží.cz